Myles Kennedy - Year Of The Tiger Tour 201819/07/18 Teatro Romano di Ostia Antica, RomaCristiano Tofani
The Hollywood Vampires - Tour 201808/07/18 Auditorium Parco Della Musica, RomaCristiano Tofani
Jonathan Wilson - Rare Birds Tour 201821/04/18 Quirinetta, RomaCristiano Tofani