Tystnaden
Anima
Valery RecordsGothic2012Marco Belafatti7